บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาบริการเพื่อสร้างความสะดวก ความพึงพอใจ และความมั่นใจในการขอสินเชื่อแก่ลูกค้า