โปรโมชั่นพิเศษ นาฬิกาปลุก Promise × Yaya สำหรับลูกค้าใหม่ที่รับวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

19/08/2564

โปรโมชั่นพิเศษ นาฬิกาปลุก Promise × Yaya สำหรับลูกค้าใหม่ที่รับวงเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

 

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสภายใน 19 สิงหาคม 2564 – 19 ตุลาคม2564 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)  และผ่านการอนุมัติ โดยได้รับวงเงินในวันที่ทราบผลอนุมัติตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับนาฬิกาปลุก Promise x Yaya (Limited Edition) ดีไซน์พิเศษ มูลค่า 1,290บาท

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย นาฬิกาปลุก Promise × Yaya (Limited Edition)

1. ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสภายในระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย และผ่านการอนุมัติ โดยรับวงเงินในวันที่ทราบผลอนุมัติตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับนาฬิกาปลุก Promise × Yaya (Limited Edition) ดีไซน์พิเศษ มูลค่า 1,290บาท
2. ไม่ยกเลิกสัญญาภายใน 30 วัน หลังผ่านอนุมัติรับวงเงิน
3. บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนภายใน 90 วันหลังผ่านอนุมัติรับวงเงิน
4. หากไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 90 วันหลังผ่านอนุมัติรับวงเงิน กรุณาติดต่อ คอลเซ็นเตอร์ 1751
5. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6.  ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย 19 สิงหาคม 2564 – 19 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัครและรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, 
www.promise.co.th
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ภาพสินค้าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น