ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท (About us)

เราคือบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมีสาขาในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย เช่น ฮ่องกง จีน และไต้หวัน ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการในประเทศไทย มีสาขาและจุดให้บริการในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า 100 จุดให้บริการ บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเติบโต บริษัทจึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

สวัสดิการบริษัท (Staff Benefits)

สุขภาพของพนักงาน เป็นรากฐานสำคัญของการให้บริการที่ดี

 • ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ตอบแทนความตั้งใจของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน

 • ค่าล่วงเวลาตามจริง
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงกรณีต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือในเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ

Work Life Balance

 • ลาพักร้อนประจำปีตามอายุงาน
 • ลาเนื่องในวันเกิดพนักงาน
 • ลาคลอดแบบได้รับค่าจ้าง
 • ลาบวช・ลาทำหมัน
 • ลาป่วยและลากิจตามกฎหมายแรงงาน
 • ลาแต่งงาน
 • ลากรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ (Opening Positions)